KONTAKT

CORVUS SLOVAKIA, s. r. o. Malokarpatské námestie 3
841 03 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

TEL./FAX: 0421 2 64 78 02 58
E-MAIL: sales@corvusarmy.sk

REGISTROVANÝ OR OKRESNÉHO SÚDU BA I. ODDIEL SRO. VLOŽKA ČÍSLO: 18175/B.
ČÍSLO POVOLENIA K OBCHODOVANIU S VOJENSKÝM MATERIÁLOM: P012/2015-1050.

STN EN ISO 9001/EN 9001:2000